Polityka prywatności i pliki cookies

Słownik pojęć i definicje:

  • Serwis: Strona internetowa pod adresem ryby.bydgoszcz.pl, na której prowadzona jest sprzedaż produktów przez firmę PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „D&D” Dorota Olczak.
  • Sprzedawca: firma PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „D&D” Dorota Olczak prowadząca sprzedaż w ramach Serwisu ryby.bydgoszcz.pl.
  • Klient: osoba lub podmiot składający oświadczenie woli/składający Zamówienie w Serwisie, podający dane osobowe oraz godzący się na przetwarzanie tych danych w celu zapewnienia realizacji Zamówienia.
  • Zamówienie: Złożenie oświadczenia woli przez Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą. Za skuteczne złożenie zamówienia uznaje się złożenie oświadczenia woli (dodanie produktów do koszyka) oraz potwierdzenie zamówienia w koszyku.

§1 Czym jest Polityka Prywatności

Polityka Prywatności określa reguły przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z serwisów internetowych udostępnianych pod adresem ryby.bydgoszcz.pl administrowanej przez PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „D&D” Dorota Olczak (dalej „Serwis”) odnoszących się do niniejszej Polityki Prywatności. W niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

§2 Administrator danych

Administratorem danych jest firma PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „D&D” Dorota Olczak z siedzibą w Bydgoszczy, ul. M. Konopnickiej 30, NIP: 9531938488, REGON: 340653078. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

$3 Poufność danych

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. Dane osobowe podawane w podczas składania zamówienia są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§4 Dane przekazywane przez Klienta

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. Gromadzimy dane podane dobrowolnie przez Klienta na potrzeby realizacji Zamówienia.

§5 Cele przetwarzania danych

Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Administratora w następujących celach:

– realizacji zamówienia złożonego w ramach serwisu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
– rozpatrywania ewentualnych reklamacji, a także ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
– realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, dotyczących m.in. prowadzenia rachunkowości i dokumentacji księgowej, a także realizacji praw osób, których dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
– obsługi komentarzy i opinii na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
– analizy i statystyki z wykorzystaniem wyłącznie Informacji Anonimowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
– obsługi korespondencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji Zamówienia w ramach Serwisu. Do skutecznego dostarczenia produktów konieczne jest wypełnienie formularza i wymaga to podania następujących danych: imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail.

Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkownika mogą być także przekazywane wskazanym przez Administratora podmiotom trzecim w związku z realizacją Zamówienia na rzecz Klienta, to jest firma hostingowa sklepu ryby.bydgoszcz.pl/sklep na zasadzie powierzenia.

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

§6 Prawa związane z przetwarzaniem danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klienta, przysługują mu następujące prawa:

– W każdej chwili Klient może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych, ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania.
– Użytkownik może wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez Klienta celu.
– Klient może zażądać informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.
– Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Adres, pod którym można się skontaktować z Administratorem w celu zmiany, usunięcia lub uzyskania informacji na temat przetwarzanych danych osobowych: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „D&D” Dorota Olczak ul. M. Konopnickiej 30, 85-124 Bydgoszcz, zamowienia@ryby.bydgoszcz.pl.

§7 Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia umowy o świadczenie umowy sprzedaży ze Sprzedawcą i wynikających z nich roszczeń. W systemie Sprzedawcy pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Klienta transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi Klientowi roszczeniami oraz w związku z obowiązującymi przepisami prawa.

§8 Pliki Cookie

Administrator stosuje pliki typu cookie lub podobne małe pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki tego typu są nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika i jego danych. Stosowanie cookies umożliwia podnoszenie jakości naszych usług oraz zwiększania zadowolenia naszych Klientów dzięki przechowywaniu ich preferencji. Pliki cookie stosowane są do następujących celów: utrzymanie sesji użytkownika, przywrócenie sesji użytkownika, zapamiętanie zawartości koszyka oraz kodów promocyjnych.

Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które wykorzystują pliki cookies w następujących celach: monitorowanie ruchu, analiza danych statystycznych, ustalanie liczby użytkowników, pośrednictwo płatności, do podmiotów należy zaliczyć:
– google.com/analytics

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

§9 Profilowanie

Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Konsekwencją profilowania będzie analiza lub przewidywanie preferencji zakupowych w ramach marketingu własnych usług. Profilowanie przekazu marketingowego odbywa się poprzez wtyczki (Google Analitycs), które są zainstalowane w Serwisie.

§10 Metody ochrony danych 

Miejsca wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane po stronie użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze, co ogranicza możliwość przechwycenia danych przez osoby trzecie.

§11 Hosting

Serwis jest technicznie utrzymywany na serwerach usługodawcy LH.pl, zgodnie z regulaminem świadczonych usług i umową powierzenia przetwarzania danych osobowych, dostępnym pod adresem: https://www.lh.pl/pomoc/polityka-prywatnosci/

————————————————————————————————————-

Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie Polityki Prywatności – skontaktuj się z nami:
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „D&D” Dorota Olczak, ul. M. Konopnickiej 30, 85-124 Bydgoszcz, e-mail: zamowienia@ryby.bydgoszcz.pl.

————————————————————————————————————-

Polityka prywatności w obecnej wersji obowiązuje od dnia 1 lutego 2024 r.