Regulamin opinii

Regulamin dotyczy opinii publikowanych na stronie https://ryby.bydgoszcz.pl.

Opinie publikowane na stronie pochodzą od osób, które:
– wystawiły opinię w serwisie Google,
– wystawiły opinię w formularzu udostępnionym klientom po zakupie w sklepie online.

Opinie wystawione w serwisie Google nie są weryfikowane. Mogą pochodzić od osób, które nie korzystały lub nie nabyły produktów w sklepie stacjonarnym/online.

Opinie wystawione w formularzu dla klientów sklepu online są weryfikowane i pochodzą wyłącznie od klientów, którzy nabyli produkty w sklepie online. Klienci otrzymują prośbę o wystawienie opinii na adres e-mail, który pozostawili podczas zawierania umowy zakupu w sklepie online, oraz na kartce z podziękowaniem za zakup dołączonej do zamówienia. Jest to mechanizm zapewniający, że opinia pochodzi od zweryfikowanego klienta.

Nie wszystkie otrzymane w ten sposób opinie podlegają publikacji. Decyzja o publikacji podejmowana jest we własnym zakresie.

Wystawienie opinii nie jest w żaden sposób gratyfikowane – w zamian nie są oferowane żadne rabaty ani wynagrodzenie pieniężne.

W razie podejrzenia, że jakaś opinia opublikowana na stronie https://ryby.bydgoszcz.pl jest nierzetelna, niewiarygodna lub pozyskana w nieuczciwy sposób, można przesłać skargę na adres e-mail: zamowienia@ryby.bydgoszcz.pl. Skargi rozpatrywane są w ciągu 14 dni. 

————————————————————————————————————-

Regulamin w obecnej wersji obowiązuje od dnia 1 lutego 2024 r.