Regulamin zakupów online

Słownik pojęć i definicje:

 • Serwis: Strona internetowa pod adresem ryby.bydgoszcz.pl, na której prowadzona jest sprzedaż produktów przez firmę PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „D&D” Dorota Olczak.
 • Sprzedawca: firma PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „D&D” Dorota Olczak prowadząca sprzedaż w ramach Serwisu ryby.bydgoszcz.pl.
 • Klient: osoba lub podmiot składający oświadczenie woli/składający Zamówienie w Serwisie, podający dane osobowe oraz godzący się na przetwarzanie tych danych w celu zapewnienia realizacji Zamówienia.
 • Zamówienie: Złożenie oświadczenia woli przez Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą. Za skuteczne złożenie zamówienia uznaje się złożenie oświadczenia woli (dodanie produktów do koszyka) oraz uregulowanie płatności w pełnej kwocie.

§1 Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy (dalej „Serwis”) prowadzi sprzedaż detaliczną pod adresem ryby.bydgoszcz.pl/sklep za pośrednictwem Internetu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej „Regulamin”).
 2. Właścicielem Serwisu jest: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „D&D” Dorota Olczak z siedzibą w Bydgoszczy, ul. M. Konopnickiej 30, NIP: 9531938488, REGON: 340653078.
 3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży/złożenia Zamówienia jest akceptacja niniejszego regulaminu oraz Polityki Prywatności, która skutkuje zobowiązaniem Klienta do jego przestrzegania.

§2 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z usług sklepu ryby.bydgoszcz.pl niezbędny jest dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz numer telefonu kontaktowego. Adres e-mail oraz numer telefonu muszą należeć do Klienta składającego zamówienie w Serwisie.

§3 Zamówienia

 1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny w Serwisie. Do złożenia zamówienia nie jest wymagana rejestracja. Jednak do skutecznej realizacji zamówienia niezbędne jest podanie: imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu do doręczenia produktów, numeru telefonu kontaktowego.
 2. Minimalna wartość Zamówienia wynosi 50 zł.
 3. Klient składa ofertę zakupu towaru, wybierając towary oferowane w Serwisie (dodając je do koszyka).
 4. Klient, składając zamówienie poprzez formularz w Serwisie (klikając „Złóż zamówienie”), zawiera umowę sprzedaży z obowiązkiem zapłaty.
 5. Warunkiem przyjęcia Zamówienia do realizacji jest dokonanie płatności przez Klienta.
 6. Serwis potwierdza przyjęcie Zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na podany w formularzu adres e-mail. 
 7. Czas realizacji Zamówienia wynosi do 5 dni roboczych.

§4 Odmowa realizacji zamówienia

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:
  • Zostały podane błędne dane adresowe, co uniemożliwia realizację dostawy. 
  • Zamówienie nie może zostać zrealizowane z przyczyn logistycznych – adres wykracza poza strefę dostaw Sprzedawcy.
  • Istnieją podejrzenia, że Klient próbuje obejść ograniczenia dostępnych lokalizacji dostawy, np. poprzez podanie błędnego kodu pocztowego. 

§5 Produkty i ich dostępność

 1. Przed złożeniem Zamówienia Klient zobowiązany jest do zapoznania się z opisem produktów oraz wagami produktów. 
 2. Wszystkie produkty zamawiamy od naszych dostawców na podstawie Zamówień Klientów sklepu internetowego. Dzięki temu gwarantujemy, że Klienci otrzymają możliwie najświeższy towar. Jednak istnieje ryzyko, że podczas dostawy nie otrzymamy zamówionych produktów. W takiej sytuacji zrealizujemy pozostałą część zamówienia Klienta, a pieniądze za nieotrzymany towar zwrócimy na konto.

§6 Płatności

 1. Ceny podane w Serwisie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). 
 2. Sklep wystawia na zakupione produkty rachunek, który dostarczany jest wraz z zamówieniem pod wskazany w zamówieniu adres.
 3. Zamówienie musi być opłacone z góry. Dostępna jest wyłącznie płatność elektroniczna realizowana za pośrednictwem serwisu payu.com.
 4. Cena przesyłki jest stała i wynosi 25 zł.

§7 Dostawa

 1. Dostawa realizowana jest wyłącznie na terenie wybranych miejscowości. Szczegółowy wykaz znajduje się w zakładce Dostawy.
 2. Koszt dostawy ponosi Klient i zostanie on doliczony każdorazowo do złożonego Zamówienia, chyba że w warunkach dostawy podano inaczej (darmowa dostawa przy zamówieniu powyżej określonej kwoty). 
 3. Dostawy realizowane są w czwartki w godzinach 16:00 – 20:00.
 4. Dostawa realizowana jest przy użyciu transportu własnego Sprzedającego.
 5. Klient wyraża zgodę na otrzymanie informacji dotyczącej dostawy drogą mailową lub telefonicznie.

§8 Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności produktów ze złożonym Zamówieniem Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą i przedstawić niezgodności. 
 2. Reklamacja powinna być złożona w dniu dostawy produktów do Klienta.
 3. Reklamację można złożyć:
  • mailowo na adres: zamowienia@ryby.bydgoszcz.pl
  • lub osobiście w sklepie stacjonarnym w godzinach otwarcia sklepu (ul. M. Konopnickiej 30, 85-124 Bydgoszcz, pon-pt 8:00-17:00, sob 8:00-13:00).
 4. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 7 dni roboczych.

§9 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z prawem konsumenckim produkty ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do spożycia nie są objęte prawem odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

§10 Ochrona prywatności

 1. Wszelkie informacje o ochronie prywatności zawarte zostały w Polityce Prywatności.

§11 Własność intelektualna

 1. Materiały zawarte na stronie są własnością Serwisu i zabrania się wykorzystywania ich bez pisemnej zgody Administratora.

§12 Zmiana Regulaminu

 1. Sprzedawca może zmieniać Regulamin.
 2. Zmieniony regulamin zostanie opublikowany w Serwisie w postaci ujednoliconego dokumentu.

§13 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

§14 Kontakt

 1. Użytkownik Serwisu może w dowolnym czasie skontaktować się ze Sprzedawcą.
 2. Strony ustalają, że wszelka korespondencja może następować drogą elektroniczną – email: zamowienia@ryby.bydgoszcz.pl.

————————————————————————————————————-

Regulamin w obecnej wersji obowiązuje od dnia 1 lutego 2024 r.